Utnyttja Google Semantic Search till din fördel
Google, Tips

Utnyttja Google Semantic Search till din fördel

Rörande utveckling av Googles sökmotor så har det skett mycket under åren som har gått. Detta är då något som är mycket viktigt att förstå för alla de som vill synas hög i sökresultaten. Den metod som används för att synas kallas för SEO. Detta gör då att det är speciellt viktigt för alla som är aktiva inom detta område att hänga med i utvecklingen. Den som inte gör det kommer snabbt att falla i sökresultaten, medan de andra fortfarande befinner sig i toppen. Något som har blivit mycket synbart är hur Google uppfattar olika sökningar och faktiskt också förstår dem. Detta är då det som kallas för semantic search.

Inom området semantic search gömmer sig alltså hur du söker på nätet för att finna det du vill. Detta gör det också viktigt att utforma en webbsida så att den syns på de sökningar du vill. Själva konceptet semantic search är egentligen helt fantastiskt. Tidigare när sökningar utfördes så kunde bara sökmotorn jämföra olik ord med varandra, och på så sätt finna samt placera de webbsidor som hade dessa meningar, ord samt innehåll i textmassorna. Genom modern teknik och kunskapen rörande uppdateringar av de algoritmer som styr sökningar på nätet, kommer numera Google att förstå vad det är du söker. Detta har gjorts möjligt genom semantic search.

Vad är Semantic Search

Allt rörande semantic search är baserat på det som kallas för ”The Semantic Web”. Detta innebär att Google och andra sökmotorer idag sammankopplar olika informationskällor och faktiskt många gånger förstår sammanhanget med olika sökningar. Något som fortfarande är likadant är vad människor skriver när de söker efter något. En liten skillnad har även skett där, då sökningar idag utförs med flera ord eller hela meningar i större utsträckning än tidigare. Anledningen till detta kommer också att vara förknippat med semantic serach, då det numera visar sig att du får exaktare sökresultat med long tail sökningar.

För att kunna förklara hur det hela fungerar så måste vi ta ett exempel av en sökning på flera ord och dela upp denna. Låt oss säga ett du söker efter ”dagliga arbetsrutiner på kontoret”. I detta fall kommer genom semantic search de olika orden delas upp och på så sätt falla samman till något sökmotorn förstår. Här kommer ordet dagliga att uppfattas som något som utförs varje dag. Arbetsrutiner blir saker som ska göras på jobbet och kontoret står då för att det utförs på en viss plats. Genom denna förståelse och nya intelligens kommer Google att ranka webbsidor på ett helt nytt sätt.

The Semantic Web är redan här, men ännu är det inte många som förstår hur detta egentligen fungerar och vad som påverkar ett bättre resultat inom sökmotoroptimering med fokus på semantic search. Om vi säger att Google förstod ”dagliga arbetsrutiner på kontoret” fullt ut och fann semantiska data. Då kan detta komma att visas på ett av tre olika sätt. Detta är i Rich Snipplets, Featured Snipplets och The Knowledge Graph. Dessa tre olika resultat vid sökningar har säkert alla redan sätt. Av den anledningen ska detta inte behöva förklaras.

Sökmotoroptimera för The Semantic Web

Som tidigare nämnts så finns The Semantic Web redan här, dock är det fortfarande inte några stora vetare med erfarenhet inom området. Naturligtvis kan det också vara så att det sitter människor med kunskapen, men att de bara inte ger den ifrån sig. Detta för att de ska kunna dra nytta av det nya och fördelarna av det så länge som möjligt. Hur som helst så är The Semantic Web fortfarande mycket nytt och mera kunskap kommer när detta når stadiet av ett barn som börjar ta de första stegen. Naturligtvis kommer det fortfarande att finnas lite kunskap samt generella steg att ta som blir helt naturliga inom SEO för semantiska sökningar.

Här följer några av de olika saker som anses vara av stor vikt inom detta nya område:

  • I och med att ett mycket större fokus på kvaliteten och relevansen av artiklar och texter på nätet lags i Googles algoritmer finns det saker som blir mindre viktiga. Tidigare har det talats mycket om utvalda nyckelord samt den procentuella implementeringen av dessa. Nu kommer det att vara viktigare att se till detaljer och att utveckla informationen mera ingående och detaljerat på en webbsida.
  • Fokusera på svar rörande vanliga frågor som människor söker finna inom det ämne du behandlar. Som exempel kan tas att du tidigare använt dig av ”Bästa mobilerna med metallram”. Bättre kommer nu att bli ”Varför är mobiler med matallram bäst”.
  • Se till att läsa på och använda Schema.org markup på din webbsida
  • Försök att arbeta på att få din webbsida synbar i The Knowledge Graph. Detta är naturligtvis inte enkelt. Dock blir det enklare om du använder dig av ett aktivt G+ konto kopplat till din webbsida, samt skapandet av en beskrivande sida på Wikipedia. Utöver det får du göra dina egna efterforskningar då detta är ett mycket stort område att behandla.

Hur som helst ser det nu ut som om Google satsar stenhårt på The Semantic Web och semantic search. Detta betyder helt enkelt att ju mera du förstår från början, desto starkare position får du på nätet. Detta är något som alltid kommer ge dig fördelar, som gör att du kan ta klivet före dina konkurrenter på nätet. Helt enkelt kommer semantic search att vara ett system som revolutionerar hur Google ser på sökningar.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *