SERP

SERP

SERP står för Search Engine Result Page och är det du får upp i Google och andra sökmotorer när du söker på enstaka ord eller fraser. Det som gör om du hamnar högt eller lågt i Googles SERP är valet samt din optimering av primära och sekundära keywords samt relevant och unikt innehåll.

Search Engine Result Pages är webbsidor som skickas till en användare baserat på en specifik sökning i en sökmotor. Här utförs då en sökning som kan innehålla ett enskilt ord vilket då kallas för keyword. En sökning kan också göras på en så kallad sökfras, som också bär namnet long tail keyword. När en sökning utförs så kommer sökmotorn att baserad på olika hemsidors värde visa ett resultat på skärmen. Det är det som kallas SERP och det är den första sidan i en SERP som alla vill hamna på vid en sökning gjord i Google. För att kunna optimera en hemsida att hamna bland de första krävs kunskap och erfarenhet inom sökmotoroptimering.

Vad är en SERP och hur fungerar den

Förmodligen kommer just ordet SERP inte alls att vara något som den vanliga användaren av internet kommer i kontakt med. Inte heller kommer det att vara ett vida känt ord för alla de som skapar en privat hemsida. Dock är SERP något av det absolut viktigaste för alla som jobbar med SEO samt alla som utför digital marknadsföring på nätet. En SERP är den sida du får upp i en sökmotor som ger de mest relevanta och optimerade resultaten baserat på det du har sökt efter. Som alla vet så är Google med råge den mest använda sökmotorn i världen. Detta gör då att det är fundamentalt för ett företag som vill synas före sina konkurrenter att hamna på höga placeringar rörande relevanta sökningar.

Googles SERP och andra sökmotorers SERP fungerar på så sätt att vara resultatet av en sökning gjord på internet. Alla känner dock till Googles förstasida och det är också där alla vill befinna sig. Konsten att komma dit kan vara svår och baseras på många olika faktorer. Det främsta som gör att du hamnar högt i sökresultaten är att använda dig av relevanta sökord och sökfraser. Dessa ska då enligt gällande regler för SEO, implementeras i text och information på din hemsida på ett naturligt sätt som inte överstiger gränserna för överoptimering. I det fallet handlar det då om keyword spam, vilket betyder att du inte får använda primära och sekundära nyckelord överstigande en viss procent av textmassan.

Några god råd för höga placeringar i Googles SERP

Att försöka få höga placeringar i sökresultaten är fullt av fallgropar och risker. Detta med anledning av att de regler som gäller idag, kanske inte kommer att gälla i morgon. Hur som helst finns det en del faktorer och regler inom detta område. En del som ser ut att ha kommit för att stanna.

I det fallet handlar det då om valet av primära och sekundära nyckelord. Detta är det viktigaste och mest primära. Att integrera dem på ett relevant och välskrivet sätt i det innehåll som finns på en hemsida är också viktigt. I det fallet handlar det mycket om att optimera rubriker och sidans metatitel. Det mest optimala kommer också att vara valet av ett domännamn. Detta om det har en klar relevans med innehållet samt det primära nyckelordet på hemsidan. Hur som helst ar det bara en del av allt som berör höga placeringar i Googles SERP.