Meta Title

Meta Title är en av de viktigaste taggarna som finns inom On-Page SEO för att sökmotorerna ska kunna indexera en hemsida. En Meta Title är det som blir namnet på din webbsida och det som kommer att visas för alla i sökresultaten som klickbar länk.

Taggen Meta Title är en av de tre taggar som alla tidigare ansåg vara nödvändiga för optimal sökmotoroptimering. Kanske var det också så tidigare. Dessa var Meta Title, Meta Description och Meta Keywords. Idag anses dock Meta Title vara den enda som har en klar relevans och effekt inom sökmotoroptimering. Meta Keywords har ingen funktion alls i Googles sökmotor då detta idag optimeras vis rätt implementering av keywords i en relevant textmassa. Meta Description råder det dock delade meningar om och sökmotorerna tar denna automatiskt från relevant text på din webbsida. Du som vill informera och göra den fullt läsbar skapar den dock på egen hand.

Varför är Meta Title extremt viktig inom SEO

Ditt val av Meta Title kommer att vara det som definierar för en sökmotors sökrobotar vad din webbsida handla om. Detta kommer då att vara mycket viktigt för att tala om för sökmotorerna vilket område du vill informera om. På så sätt kommer Google och andra sökmotorer att kunna jämföra din webbsidas relevans i kombination med textmassan på sidan. Detta för att kunna placera den på rätt plats i jämförelse med alla andra webbsidor som beskriver och ger information inom ditt specifika område.

Din Meta Title blir det som kommer visas i sökresultaten. Detta är den klickbara länken som tar en besökare till din webbsida. Om du saknar Meta Title eller relevans till din information i denna, kommer du inte att synas på de sökningar du vill. Resultatet blir att dina besökare inte finner dig. Detta gör helt enkelt att du kan välja att vara den som syns på nätet. Alternativt val är den som blir osynlig på nätet beroende på hur du utformar din Meta Title.

Så skapar du en optimal Meta Title

Som vanligt när du skapar och förmedlar information på nätet, så måste du se till både sökmotorerna och dina besökare. Detta betyder då att du måste följa uppsatta regler för en Meta Title. Samtidigt ska du ska göra den intressant att klicka på för besökaren. Gällande reglerna så är naturligtvis det viktigaste av allt att följa dem, för bra SEO och höga placeringar i sökresultaten. I det fallet är det Googles regler som är rådande. I och med att det blivit flera som är anslutna till Internet via mobiler än datorer idag så har dessa förändrats.

Tidigare talades det om att en Meta Title skulle ha en maximal längd av cirka 60 tecken. Detta var dock enbart med tanke på surfaren i datorn. Numera rekommenderas din Meta Title ligga mellan 45-55 tecken för att även få optimalt resultat för mobila enheter. Något som också är viktigt är att ha med domännamnet som start eller avslut i en Meta Title.

När det gäller själva informationen så ska den vara intressant för läsaren och snabbt och kort ge information om det du behandlar eller erbjuder. För att återgå till att blidka sökmotorerna. Då gäller det att ha med ditt primära keyword eller long tail. Dock får du bara ha med detta en gång i din Meta Title. I annat fall anses den som överoptimerad och ger istället ett negativ resultat i din On-Page SEO-strategi. Här ska även din Meta Title rörande det viktiga nykelordet alltid skrivas med stora bokstäver i första tecknet. Något annat mycket viktigt är att skapa en unik Meta Title för varje webbsida. I annat fall kan det uppfattas som duplicerat innehåll av Googles sökmotor.