Link Juice

Link Juice är enkelt beskrivet kraften som erhålls eller ges av externa och interna länkar. Detta gör idag Link juice till en av de mest viktiga rankingfaktorerna. Link Juice fastställer vilket värde och vilka placeringar du ska få på din webbsida och i sökresultaten.

Om allt var så enkelt och skapa samt hålla koll på som det är att kort beskriva det skulle alla människor vara professionella SEO-konsulter. Så är det dock inte. När det handlar om Link Juice, så är detta ett mycket avancerat område inom sökmotoroptimering. Det kommer dock att vara en av de viktigaste moderna rankingfaktorerna. Detta trots att själva systemet med länkar och kraften av dessa går så långt tillbaka som till den första grundläggande algoritmen PageRank. Detta var den första matematiska formeln som såg till att sökmotoroptimering gav ett värde baserat på antalet länkar och kraften från dessa.

Förklaring av vad Link Juice verkligen är

För att en förklaring av Link Juice ska vara möjlig så måste du förstå hur den ledande sökmotorn Google ser på länkar. Länkar är något som kan finnas i både intern och extern form. De externa länkarna är det som ligger inom området Off-Page SEO, och de interna finner du således inom On-Page SEO. Mycket som handlar om externa länkar berör området link building (länkbygge), och här anses det vara mest viktigt att tala om Link Juice. Länkbygge är idag ansett som en av de viktigaste rankingfaktorerna. Här handlar det om att du ska ha en kraftig länkprofil, men att den samtidigt ska vara naturligt och organiskt formad.

När Google bedömer länkar så kommer det som kallas för Domain Authority och Page Authority att vara två av de grundläggande stenarna som avgör olika webbsidors värde på nätet. Om dessa värden är höga så kommer även länkar från dessa sidor att vara kraftfulla. När en länk är kraftfull kommer detta då att betyda att du får Link Juice. Tidigare var det bara PageRank som beräknade vilken Link juice samt vilket värde länkar hade för att avgöra en placering i sökresultaten. Numera styrs detta av en mycket avancerad algoritm som bär namnet Penguin. Detta har även medfört att massor med regler skapats som har att göra med hur stor din Link Juice blir.

Regler att följa för att få och ge bästa Link Juice

För att nå höga placeringar inom områden med hård konkurrens på nätet kommer alla att behöva Link Juice. Här måste du som vill sökmotoroptimera din hemsida se till både på interna och externa länkar. För det första och mest viktiga av allt måste du se till innehållet på din webbsida. Detta ska vara unikt och ytterst relevant relaterat till det område du behandlar. Detta tillsammans med rätt valda och implementerade keywords och long tails kommer att skapa höga placeringar i sökresultaten. Allt detta i kombination med varandra ger dig många besökare vilket leder till högre Trust Flow, Domain Authority och Page Authority.

Efter detta kommer sedan den viktiga utformningen av dina länkar. Idag har det tillkommit regler som tydligt talar om att du inte får överoptimera dessa. Det betyder i klartext att du inte ska, eller får använda keyywords och long tails i dina ankartexter. Detta kommer då inte att ge någon Link Juice varken till dig eller till andra du länkar till. Dock kommer det vara ytterst viktigt att dina ankartexter är utformade med klar relevans till det innehåll de pekar på. Detta gäller såväl interna som externa länkar.

När de flesta talar om Link Juice handlar det dock om deras egen länkprofil i form av backlinks. I det fallet handlar det då om att finna sidor med hög Domain Authority och Page Authority som utformat sina länkar efter de regler som ovan beskrivits.