Keyword

Keyword

Som regel så är Keywords, eller nyckelord, det som styr hur potentiella kunder och besökare finner din hemsida på nätet. En kombination av rätt keywords och relevant information, bestämmer vilken placering du får i Googles SERP (Search Engine Result Page).

När det gäller keywords så kan dessa bestå av ett enda ord, två ord eller fraser. Det första kallas då för sökord och det andra går under namnet long tail. Idag har det blivit vanligare att de som söker information på nätet använder sig av sökordsfraser (long tail). I och med detta blir det enklare att finna den information som de fokuserar på.

Relevansen mellan innehåll och dina valda keywords

Det viktigaste av allt kommer vara att det finns en klar och tydlig relevans mellan dina valda nyckelord och det textuella innehåll du förmedlar. För att åstadkomma detta finns det vissa regler att följa. För det första kommer naturligtvis ett unikt och relevant innehåll att vara det viktigaste. Det andra kommer vara att inte överoptimera dina keywords i en text. Som en generell regel ska du aldrig upprepa dina nyckelord så att de utgör mera än 5% av din totala textmassa. De flesta anser att de bästa resultaten uppnås genom att ligga runt 2,5-3% på sina primära nyckelord eller long tails.

Här finns det också det som kallas för sekundära nyckelord, vilket alla bör ta hänsyn till i sina texter. De sekundära nyckelorden är de som dina besökare tros söka på i andra hand. Genom att ta med dessa i en frekvens av mellan 1,5-2% så ökar du dina möjligheter till bra placeringar i Googles SERP.

Dina keywords koppling till domännamn och sidtitel

Sedan länge står det helt klart att valet av keywords har en kraftig koppling till domännamn och sidtitel. I och med detta är det alltid bäst att välja ett domännamn som har en klar relevans med din hemsidas information. Ett exempel på det är att en VVS-firma Borlänge, helt enkelt tjänar på att välja vvs-borlänge istället för sitt firmanamn som domän. Anledningen till detta är enkel. Dina potentiella kunder söker helt enkelt sin specifika tjänst i sitt lokala område.

I ett andra steg kommer naturligtvis sidtitel och Meta Title att vara mycket viktig. Vid skapandet av denna ska helst det primära nyckelordet samt ditt domännamn vara med. Här finns det också de som fortfarande anser att meta-beskrivningen är viktig. I det fallet optimerar de då genom att använda sig av det primära nyckelordet samt minst ett av de sekundära nyckelorden. Effekten av detta finns det dock inga klara och konkreta bevis för. Genom att variera böjningen på dina valda sökord och nyckelfraser, kommer du också att få stora fördelar i sökresultaten.

Kopplingen mellan ankartext och keywords

Att hålla koll på är alla nya regler som kommer gällande sökmotoroptimering är inte lätt för de som inte jobbar dagligen inom detta område. Inom Off-Page SEO är det mycket populärt att ägna sig åt länkbygge. Genom att inneha en kraftfull länkprofil kan din domän stiga i aktning hos Google. Detta medför då att du når högre placeringar i sökresultaten. Genom att koppla ditt primära keyword till din ankartext, kunde du tidigare uppnå kraftfulla resultat. Med anledning av att Google tyckte detta var för enkelt och skapades därför nya regler för denna del av tillåten sökmotoroptimering.

Numera ska du inte använda några av dina nyckelord i ankartexter och Off-Page SEO, då detta kan leda till kraftiga straff. Detta är numera något som relateras till området överoptimering av keywords. Som ett resultat av det använder du istället en mening i din länk som relaterar till din hemsidas innehåll. På så sätt försäkrar du dig om att ligga inom ramen för tillåten sökmotoroptimering. Du kommer också att uppnå de bästa resultaten genom att bruka denna praxis.