Black Hat SEO

Black Hat SEO

Black Hat SEO är den typen av sökmotoroptimering som strider mot Googles Webmaster Guidelines. Denna typ av sökmotoroptimering är enbart till för att skapa höga placeringar i sökresultaten genom otillåtna knep som oftast drabbar andra.

Att använda sig av Black Hat SEO är något som absolut inte rekommenderas. Här handlar det om att placera sig i skottgluggen för stora straff av Google. Egentligen är Black Hat SEO något som skapats i takt med att regler för hur sökmotoroptimering ska utföras tillkommit. Många av de olika sätt att sökmotoroptimera som idag samlas under namnet Black Hat var tidigare mycket funktionella. Anledningen till att så mycket har kommit att kallas för Black Hat SEO är att internet expanderat kraftigt. Detta har då medfört att det måste till skärpta regler för att bibehålla en hög kvalitet.

Skillnaden mellan Black Hat SEO och andra typer av SEO

I och med att det finns något som kallas för Black Hat SEO och anses farligt kommer det även finnas en säker metod. Denna kallas då för White Hat SEO är då motsatsen till Black Hat SEO. Medan Black Hat strider mot reglerna för sökmotoroptimering kommer White Hat att följa dem. I gränslandet finn sedan Grey Hat SEO. Detta är då en kombination av de båda andra metoderna. I mångt och mycket kommer detta att betyda att användning av Grey Hat SEO också är riskfyllt. Här finns det dock många gånger inga klara linjer för hur farlig denna metod är. Du som vill vara säker på att din sökmotoroptimering följer regler och håller måttet använder dig alltid av White Hat SEO.

Vanliga mycket riskfyllda metoder inom Black Hat SEO

Det första och främsta som verkligen tillhör Black Hat SEO är kallat för keyword stuffing. Det handlar då om att överoptimera en hemsidas texter och information med primära och sekundära keywords. Detta är dock något som idag är mycket riskfyllt och något som Google blivit bra på att upptäcka. Vid upptäckt av denna metod inom Black Hat SEO kan straffen vara mycket kännbara och hårda. Den som vill ligga på den säkra sidan rörande keyword suffing kommer att lägga sig mellan 2,5-3% primära nyckelord i en textmassa. Här ska du som tumregel aldrig ligga över 5%. Google upptäcker idag denna metod mycket enkelt. Detta genom att kontrollen av kvaliteten och relevansen av innehåll kan kontrolleras bättre än tidigare. Här kommer då läsbarheten och relevansen kraftig försämras i kombination med keyword stuffing.

En annan mycket vanlig metod inom Black Hat SEO är att vara den som skapar hemsidor med stora textmassor som inte syns eller kan läsas av besökaren. Detta kommer dock att vara något som Google sökmotor och dess sökrobotar blivit mycket bättre på. En hemsida med osynlig text kommer direkt att klassas som ett försök att sökmotoroptimera med metoden Black Hat. Detta medföra då allt från ett stort tapp i placeringarna i sökresultaten till att bli svartlistad och avregistrerad. Nu är det inte alls så att Google har något emot långa textmassor, utan detta är något som premieras kraftig. Dock måste det utföras på rätt sätt. Här ska då texterna vara relevanta, unika och engagerande. Detta utan att du överskrider den godkända halten av keyword i jämförelse med antalet ord i texten.

Bruk av PBN är i vissa fall Black Hat SEO

Något det också varnas mycket för nu och som då automatiskt får ingå i Black Hat SEO är PBN. Naturligtvis betyder inte detta att du inte kommer att kunna skapa bloggar och satellitsidor som pekar på en huvudsida. Det betyder helt enkelt att du inte skapar ett helt nätverk av dessa med enda syftet att höja en huvudsidas positioner i sökresultaten. Detta var bara tre av alla de knep som finns inom Black Hat SEO och du tjänar alltid på att bruka White Hat SEO.