Ankartext

Ankartext

En ankartext är det ord eller den fras som skapar en klickbar länk till information på nätet. En ankartext ska vara effektiv och ge ett värde inom SEO, genom att alltid relatera till den information länken pekar på.

Inom gruppen ankartexter finns det en rad olika grupper av länkar. Här finns det då de som pekar på information som ligger på samma sida. Det finns de som pekar på information inom samma domän. Som en tredje ankartext finns de som pekar från en domän till en annan. I den tredje gruppen av ankartexter ingår alla de länkar som används inom Off-Page SEO. Dessa ska då användas i syfte att bidra till en kraftfull länkprofil. Detta resulterar då i bättre placeringar i sökresultaten.

De olika grupperna av ankartexter och dess betydelse inom SEO

Ankartexter på samma sida

Den första gruppen av ankartexter är de som länkarna som kallas page-anchors. Inom denna grupp ingår även alla de länkar som pekar från ett stycke till ett annat på samma sida. I det fallet dessa brukas kommer det inte att ge något direkt högre SEO-värde. Dock hjälper du besökaren och sökmotorn att navigera och förstå vilket stycke som handlar om vad, vilket är positivt.

När du använder ankartexter inom samma domän

Precis som med den tidigare gruppen så kommer dessa att vara utan ett större värde för den som fokuserar på länkbygge. Vid en jämförelse med den tidigare gruppen så kommer dessa dock att ha ett större värde inom SEO. Detta med anledning av att de utformas så att de på ett effektivt sätt vägleder en läsare till den rätta informationen. Likaså här är det viktigt att tänka på att inte duplicera sina länkar på alla sidor, så att de leder till samma information.

Effektiva ankartexter mellan olika domäner

Den viktigaste gruppen av ankartexter är de som leder från en domän till en annan. Detta är den grupp av ankartexter i länkar som används inom länkbygge. Här kommer du då att använda dessa när du skriver artiklar, bloggar eller skapar satellitsidor. Vid alla dessa tillfällen ska ankartexten i länken leda till en så kallad huvudsida. I det fallet har reglerna ändrats genom uppdateringar av Googles Penguin algoritm. I dag är det mycket viktigt att den ankartext som används inte innehåller primära och sekundära nyckelord.

Det är just här som de vilka brukar Black Hat SEO inte längre har det lika lätt. Tidigare var det enkelt att skjuta en domän till toppen av sökresultaten. Detta gjordes genom att alltid placera de primära och sekundära nyckelorden i ankartexten. Numera är den typen av SEO svartlistad och kan leda till kraftiga straff, som kan sänka en hemsida på nätet snabbt. Det viktiga idag rörande ankartexter är att har en relevans med den information de pekar på. Genom att bruka denna teknik vid skapandet av ankartexter, kommer du att premieras av Google. Just det leder till att du tar klivet före dina konkurrenter i sökresultaten.

Detta får du inte göra med länkar och ankartexter

Som tidigare beskrivits så ska ankartexter skapas utan nyckelord för att bli mest effektiva. detta gäller egentligen alla länkar, men kommer att vara viktigast inom området länkbygge. Här ska länkarna formas naturligt i en text och peka på en källa med högst relevant information. Genom att idag använder dina primära och sekundära nyckelord i ankartexter, utsätter du dig för stora risker att straffas av Google.

Något som också är mycket viktigt är att inte köpa sina länkar. Sedan länge är detta något som Google straffar vid upptäckt. Som ett resultat av detta rekommenderas du att inte använda dig av Private Blog Networks. Genom att använda dessa följer också ofta att du saknar kontrollen över dina ankartexters utformning. Med anledning av detta riskerar du också att utsätta dig för risken att straffas.