Google straffar dig för aggresiva popups
Google

Google straffar dig för aggresiva popups

Att alla de olika popup-rutorna som dyker upp i massor på olika hemsidor du besöker skulle få ett kort liv, var det nog ingen som tvekade på. Många gånger handlar detta också om stora popup-rutor som täcker stora delar av eller hela skärmen.

Med ett annat namn kalls också dessa rutor för Interstitial, vilket då har medfört att Google numera har fixat sina algoritmer med en så kallad Interstitial Update. Naturligtvis kommer det här att vara dags för den gamla pekpinnen och givetvis så väntar straffen i rad på alla de som inte faller in rättar sig efter det tillåtna ledet. Helt enkelt får du inte springa före i matkön.

google penalty

Nu kommer denna uppdatering dock enbart i dagens läge gälla det mobila indexet och de popups som används för att visas i mobiler och surfplattor. Dock är detta mycket nog och något som alla numera måste vara insatta i. Här handlar det om mindre skärmar med touch-funktion, vilket då blir mera störande än i stora datorskärmar.

Dags att se till att dina stora popup-rutor försvinner på den mobila sidan.

Än så länge är popups godkända för fortsatt användning i traditionella datorer. Det kan dock vara väl värt att tänka på att vara förekommen och förberedd om detta skulle bli en uppdatering som berör alla plan.

Det är bara popups på mobilen som innefattas i uppdateringen

Denna uppdatering är också något som idag enbart gäller interstitials och på mobilen.

En interstitial är en stor popup-ruta och de som detta gäller är de som täcker hela eller merparten av en skärm

Det kommer dock att finnas några undantag för olika interstitials som fortfarande kommer att vara godkända. Detta är:

  • Rutor som tillhör regler och lagar som exempelvis en verifikation av ålder innan du får tillgång till materialet på en sida.
  • Inloggningsrutor på sidor som inte innehåller indexerat innehåll.
  • Mindre popup-rutor som inte tar upp stor plats på skärmen. Här kan en bra tumregel att ha vara att denna inte ska ta upp mera än 20 procent av skärmen.

Det kommer också att finnas de gånger som stora interstitials i mobiler fortfarande kommer att vara tillåtna.

mobile interstitials

Det första i det fallet är så kallade Page-to-Page interstitials. Det betyder i klartext att du inte kan ha en stor popup-ruta på din första indexerade sida som laddas från Google, men om besökaren navigerar till en annan sida på din domän kommer du att kunna ha en stor popup-ruta på denna utan att riskera straff. Om du också väljer att ha en stor popup-ruta när någon vill lämna din hemsida, så kommer heller inte detta att vara något som går emot reglerna. Här kommer du heller inte att riskera något straff.

Straffet att inte följa reglerna kan vara kraftigt

Som vanligt så finns det konsekvenser att inte följa de regler som härskaren Google sätter upp. Denna gång har det konfirmerats att straffet kan vara av alarmerande karaktär. Här talas det om ett straff som gäller sitewide, vilket då kommer att beröra hela din domän. Dags att ta tag i det hela innan det är försent.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *