Fördelar och nackdelar med att ändra till HTTPS
Tips

Fördelar och nackdelar med att ändra till HTTPS

Helt enkelt har Google som sökmotor den stora makten över hur du syns på nätet med den information du vill förmedla. Detta har gjort dem till lite av en envåldshärskare, men egentligen så är inte detta någon större nackdel.

Som sökmotor vill Google att det innehåll som visas högt i sökresultaten ska vara av bra kvalitet.

Av den anledningen kommer det hela tiden nya och uppdaterade regler och alla som hänger med och följer dessa kommer att belönas av Google på ett positivt sätt i sökresultaten. Något av det nyaste inom detta område där du kan skaffa dig fördelar är att uppfatta att Google numera ser ett byte från http till HTTPS som en officiellt räknad signal rörande din ranking.

Detta är HTTPS

På Internet finns det olika protokoll som talar om vad det är som ska visas, sökas, förflyttas eller utföras annat med på nätet. Här finner du exempelvis FTP som handlar om filöverföringar och nedladdningar samt IMAP och POP3 som hör till e-post för att bara nämna några.

Det vanligaste protokollet på nätet vid sökningar har änge varit http, men nu vill Google att detta ska bli HTTPS som ger en större säkerhet för webbsidor. Istället för att vara ett nästan helt öppet protokoll som http så kommer HTTPS att använda sig av ett så kallat certifikat genom att använda en säker SSL anslutning. Här krypteras all data och ingen kan använda detta i skadligt syfte.

Fördelarna och nackdelarna med HTTPS

De fördelar och nackdelar som finns med ett byte från http till HTTPS kommer i stort sett som allt annat på nätet ha att göra med SEO. Så även här och första tar vi fördelarna och sedan går det vidare till nackdelarna.

Fördelar med HTTPS

  • Alla som har en sida som på något sätt interagerar med kunder och klienter behöver en säker plats för all personlig information. Om det är du så kommer ett byte till HTTPS att vara ett mycket bra val som ger dig ett krypterat skydd som ingen kan läsa.
  • En högre trovärdighet för att läsaren och besökaren befinner sig på en säkerplats, genom att ett grönt lås visas för att förstärka trovärdigheten.
  • HTTPS premieras av Google och alla som byter till detta kommer att vara de som går efter reglerna, vilket kan ge dig en liten extra knuff upp i sökresultaten sett över alla dina nyckelord.
  • Gå steget längre än du behöver genom att skydda dig och följa reglerna redan idag. Om bara ett par år kanske Google ändrar reglerna och istället straffar öppna och osäkra sidor.

Nackdelar med HTTPS

  • Hastigheten på din hemsida vid laddning kommer att påverkas minimalt. Hur mycket det påverkar dina placeringar i sökresultaten är svårt att säga, men efter som en sidas snabbhet är en kraftfull rankingfaktor så måste du tänka på det.
  • Du som enbart vill synas med ditt namn på nätet kommer att få köpa ett eget SSL-certifikat vilket är ganska dyrt. Om du använder delade certifikat för att komma undan billigare får du ett annat företag vid sidan av ditt namn.
  • Tekniska problem och allt jobb som detta innebär, kan vara något som inte alls är roligt. Att ansluta till det nya protokollet kan innebära vissa problem, men detta är något som du får avväga med fördelarna du får.
  • Den kraft du har från dina länkar måste flyttas från HTTP till HTTPS, vilket betyder en användning av 301-redirect. Detta ger dig nästan all kraft till den nya platsen, men en viss förlust går inte att komma ifrån. Detta kan leda till ett dropp i sökresultaten.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *