Algoritmerna Panda, Penguin och Hummingbird
Google

Algoritmerna Panda, Penguin och Hummingbird

Precis som för alla människor i livet när frågor uppstår så måste dessa lösas och förstås. När det gäller Googles sökmotor så måste den också förstå alla frågor som ställs i form av sökningar miljontals gånger varje dag. För detta har det skapats något som kallas för algoritmer och det är de som får sökmotorn att förstå vad du söker efter och även sätter reglerna för allt som gäller SEO (sökmotoroptimering).

Då det gäller modern sökmotoroptimering och SEM (sökmotormarknadsföring) gäller det att ha koll på Google, som är den regerande sökmotorn, och dess algoritmer. Idag är algoritmerna mycket mer avancerade och innehåller formler och datorprocesser som läser av mer än 200 olika signaler, vilket resulterar i att en sökning får ett svar. För att inte straffas av sökmotorn eller få en negativ utveckling av din SEO är det bra att ha ett hum om detta.

Detta är Google och det som kallas för algoritmer:

 • Google är den regerande sökmotorn på Internet som ser till att alla de sökningar som dagligen görs fungerar, samt även den som sätter reglerna för hur SEO och SEM ska utföras för att ge så effektiva resultat som möjligt
 • Algoritmerna är det som lägger grunden för att Google förstår sökningar på ett optimalt sätt och även de som innehåller alla de regler som måste följas vid professionell och effektiv sökmotoroptimering

Algoritmerna i Google som styr effektiv SEO

Idag finns det tre mycket viktiga algoritmer i Google som alla inom SEO-branschen, samt alla de som vill sökmotoroptimera på egen hand måste hålla sig uppdaterade med och ha kunskap om. Här handlar det då om Hummingbird som nu är namnet på den grundläggande kärnalgoritmen i sökmotorn Google. Efter detta är det Panda och Penguin. Som du snabbt märker så har alla algoritmerna fått djurnamn, vilket faktiskt är mycket bra och gör att du enklare kommer ihåg dem. Kanske blir de till och med lite roligare på det sättet.

Googles tre regerande algoritmer

 • Panda – Den algoritm i Goolge som styr alla som har med reglerna för On-Page SEO att göra. Med On-Page SEO menas det som du utför internet på din hemsida rörande innehåll i hänseende till relevans, kvalitet och unik information.
 • Penguin – Här handlar det om en algoritm som styr delarna inom SEO som har med Off-Page SEO att göra. Inom området Off-Page SEO räknas det externa arbetet för att nå höga resultat i sökresultaten såsom länkbygge, sattellitsidor, marknadsföring via artiklar och texter samt social media.
 • Hummingbird – Detta är idag namnet på den uppdaterade och grundläggande kärnan i Google. Algoritmen Hummingbird är det som styr de sökningar som utförs på nätet och som förstår vad som menas med dessa, vilket gör att Google kan placera din sida på en viss plats i sökresultaten.

Panda – Allt rörande On-Page SEO och reglerna för detta

Algortimen Panda var den första av de tre nämnda som fick namnet av ett trivsamt och mysigt djur. Nu är det dock så att Pandan egentligen inte alls är så mysig, men innehåller regler för att hålla en bra kvalitet i sökresultaten rörande de topplaceringar som alla vill nå med sin sökmotoroptimering. Här handlar det om det content (innehåll) du har på din hemsida och att detta är välskrivet och grammatisk riktigt.

Panda kommer också att beröra allt som har med taggar att göra och den kod som används för hemsidan. I det fallet handlar det då mest om att meta-taggar, titlar, rubriker och text har ett klart samband rörande de nyckelord (keywords) du vill vara sökbar på i Google har optimerats på rätt sätt. De regler som gäller är att du måste ha relevant, kvalitativt och unikt innehåll. Sidor som publiceras på nätet och inte uppfyller dessa krav kommer att rankas lägre i sökresultaten. Straffet från algotimen är också oftast över hela hemsidan (sitewide), vilket påtalar att det är viktigt att vara konstant rörande kvaliteten.

Det viktigaste rörande Google Panda

 • Välskrivet content: En hemsida måste ha ett välskrivet och relevant innehåll som inte består av kopierat innehåll (Duplicate Content) från andra sidor, innehåller för få ord och får heller inte ha några grammatiska fel.
 • Så styrs resultaten: Här styrs reglerna för hur ditt innehåll uppfattas och kan hanteras av sökmotorn som sedan skickar detta vidare till den grundläggande algoritmen Hummingbird, vilken delvis på denna information baserar den plats du får i sökresultaten på dina valda sökord.
 • Automatisk kontroll: Tidigare var algoritmen Panda I Google något som kallades för en periodisk uppdatering, vilket innebar att den sköttes manuellt. Sedan 2016 är algoritmen en del av kärnan i Google och automatiskt kontrollerar kvaliteten och relevansen rörande hemsidornas innehåll

Penguin – Algoritmen som styr Länkbygge och Off-Page SEO

Pingvinen är den som styr alla aspekter rörande vilken kraft som ska tillföras eller tas bort från din hemsida rörande placeringar i sökresultaten, baserat på alla de olika externa operationer du gör inom SEO och SEM som ska påverka din plats i sökmotorns SERP (sökresultat). Det som handlar on Off-Page SEO kommer att vara det som berör länkbygge (Link Building), vilket också helt naturligt och uteslutande kommer att vara det som algoritmen Penguin koncentrerar sig på.

Inom SEO idag så är länkbygge något som har blivit populärt då det tillför en sida länkkraft och kan bidra till högre placeringar i sökresultaten. För att göra detta utan risker som medför eventuella straff, så kommer du att behöva tänka på dina ankartexter och kvaliteten på de länkar du bygger till din huvudsida på nätet. Innan Penguin kom handlade länkbygge mycket om att skaffa massor av länkar oberoende av kvalitet och på så sätt få högre placeringar på nätet. Nu handlar det istället om kvalitet före kvantitet, vilket gör att det är en bättre kvalitet och lika konkurrens för alla på Internet.

Detta är Google Penguin

 • Ankartexter: Idag får du inte överoptimera dina ankartexter med keywords som tillför dina länkar onaturlig kraft. Ett stort antal länkar med keywords i texterna ger idag ett straff från Penguin. Överoptimerade ankartexter är idag den farligaste strategin som finns inom länkbygge
 • Länkkvalitet: Penguin har koll på din länkkvalitet. Tänk på att det är bättre att ha en kraftfull länk till din hemsida istället för 100 svaga länkar. Dina länkar måste också vara från relevanta sidor rörande ditt eget innehåll på hemsidan för att uppnå optimala resultat. För många svaga och irrelevanta länkar ger ett straff från Penguin
 • Skynda långsamt: När det gäller länkbygge som utförs efter alla regler som finns i Penguin för detta, så kommer det också vara viktigt att inte skapa för många länkar under kort tid. Här finns det en funktion som känner av att du för snabbt bygger onaturligt många länkar, vilket kan leda till ett negativt resultat av dina operationer inom SEO

Hummingbird – Det senaste namnet på Googles kärnalgoritm

Hummingbird och förändringen av denna som är Googles kärnalgoritm, har förmodligen varit det som påverkat sökningar och hur resultaten visas i sökmotorn mest. Trots detta så skedde denna uppdatering mycket snabbt, och fick heller inte samma reaktioner från alla som jobbar med SEO som Panda och Penguin fick. Uppdateringen av Hummingbird förändrade sättet som Google ser på sökresultaten och hur de olika hemsidor som finns förstås. Det förändrade också hur olika sökningar som görs uppfattas. Här tillkom det en funktion som gör det enklare att utföra lokal SEO och hur Google uppfattar dessa lokala sökningar.

Tre fakta om Hummingbird

 • Den smarta algoritmen: Hummingbird är en algoritm som innehåller det som idag kallas för AI (Artificial Intelligence), vilket ersatte de många och långa strängar som tidigare på ett långsammare sätt gjorde att sökmotorn förstod olika sökningar på ett speciellt sätt
 • Bättre Lokal SEO: Genom uppdateringen av Hummingbird så har Google lärt sig att bättre förstå lokala sökningar. I och med detta har det skapats möjligheter att utföra lokal SEO med högre kvalitet och kraftfullare resultat
 • Algoritmer i samarbete: Det är Hummingbird som tar emot informationen från Panda och Penguin och utefter denna värderar din hemsida för att ge den dess vikt och placering i sökresultaten

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *